Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ THANH 03/10/2022 05/10/2022
3 Võ Minh Đạt 02/10/2022
4 Võ Minh Đạt 02/10/2022
5 Lê Ngạn Tân 02/10/2022
6 Lê Ngạn Tân 02/10/2022
7 LÊ VÂN KIỀU 02/10/2022
8 LÊ THỊ BÍCH THỦY 02/10/2022
9 LÊ THỊ BÍCH THỦY 02/10/2022
10 LÊ THỊ BÍCH THỦY 02/10/2022