Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN BIÊN 17/05/2022 20/05/2022
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁCH NHIỆT LƯU NGUYỄN 17/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THU NGA 17/05/2022
5 TRƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN 17/05/2022
6 TRẦN THỊ THANH THỦY 17/05/2022
7 THAI THI KIM QUY 17/05/2022 26/05/2022
8 Phạm Thị Thúy Hằng 17/05/2022
9 DƯƠNG CAO TIẾN 17/05/2022 20/05/2022
10 Bui Bich Ngoc 17/05/2022