Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Kim Dung 12/06/2021 24/06/2021
2 Nguyễn Thị Kim Dung 12/06/2021 24/06/2021
3 Đào Thị Trúc Mai 12/06/2021 24/06/2021
4 Trần Nguyễn Tấn Duy 12/06/2021
5 Phạm Thị Kim Tuyết 12/06/2021
6 Nguyễn Thị Vân An 12/06/2021
7 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 12/06/2021
8 LÊ THU DÂN 12/06/2021
9 Tran Thi Thanh Phuong 12/06/2021
10 NGUYỄN THỊ KIM HOA 12/06/2021