Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ QUANG VINH 11/05/2021 12/05/2021
2 PHẠM THÚY DIỄM CHI 11/05/2021 12/05/2021
3 LÊ QUANG VINH 11/05/2021 12/05/2021
4 LÊ QUANG VINH 11/05/2021 12/05/2021
5 TỪ MÃNH LINH 11/05/2021
6 HUỲNH VĨNH HẰNG 11/05/2021
7 Thuy Hong 11/05/2021
8 Nguyễn Quốc Tân 11/05/2021
9 NGUYỄN THÁI KIỀU NHƯ 11/05/2021 14/05/2021
10 Mạch Mỹ Xuân 11/05/2021