Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 NGUYỄN NGỌC ANH 02/12/2021
4 PHẠM THỊ HỒNG XIM 02/12/2021
5 Dư Hương Ái Linh 02/12/2021
6 LÊ TRẦN THANH MAI 02/12/2021
7 KIỀU NGỌC SƠN 02/12/2021
8 PHẠM LÊ YẾN LINH 02/12/2021
9 Dư Hương Ái Linh 02/12/2021
10 Lê Thị Thúy Triều 02/12/2021