Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Nguyễn Thùy Liên 30/10/2020
2 Phạm Thị Mỹ Linh 30/10/2020
3 Trần Thành Lung 30/10/2020 27/11/2020
4 Trần Thành Lung 30/10/2020 27/11/2020
5 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/10/2020
6 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/10/2020
7 Trần Thành Lung 30/10/2020 27/11/2020
8 PHAN NGUYỄN NGỌC HẠNH 30/10/2020
9 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 30/10/2020
10 Trương Huyền Trân 30/10/2020