Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TẤT VĨNH NHẠC 26/01/2022
3 CHÂU THỊ BA 26/01/2022
4 Nguyễn Thị Huyền 26/01/2022
5 Bùi Thị Mỹ Thảo 26/01/2022
6 Phạm Văn Hiền 26/01/2022
7 Phan Thi Thi 26/01/2022
8 TRẦN VĂN ANH KHOA 26/01/2022 07/02/2022
9 VPĐD STAHL ASIA PACIFIC PTE LTD TẠI TP.HCM-DHL 26/01/2022 18/02/2022
10 Nguyễn Ngọc Quí 26/01/2022