Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 25/10/2021
3 Nguyễn Minh Nhựt 25/10/2021
4 Lê Thị Ngọc Thảo 25/10/2021
5 TRƯƠNG THỊ HOA 25/10/2021
6 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/10/2021
7 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 25/10/2021 09/11/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 25/10/2021 09/11/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 25/10/2021 09/11/2021
10 Nguyễn Thành Nhân 25/10/2021