Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Nghĩa 15/10/2019 18/10/2019
2 Lê Quốc Lượng 15/10/2019 17/10/2019
3 TRẦN THỊ NGỌC LONG 15/10/2019 17/10/2019
4 VÕ THỊ PHƯỢNG 15/10/2019 15/10/2019
5 Trương Thị Thúy An 15/10/2019
6 Phạm Thanh Phú 15/10/2019
7 CTY GIA THỊNH PHÁT 15/10/2019
8 TRẦN THỊ KIM YẾN 15/10/2019
9 NGUYỄN THÁI HOÀNG 15/10/2019
10 NGUYỄN ÁNH HỒNG 15/10/2019