Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THI QUỲNH ANH 28/10/2020 29/10/2020
2 NGUYỄN THỊ THẢO LY 28/10/2020 02/12/2020
3 YAN WAI MING 28/10/2020 25/11/2020
4 PHÙ CHÍ LĂNG 28/10/2020 30/10/2020
5 LƯ THỌ KÍNH 28/10/2020 30/10/2020
6 Hà Cẩm Dứng 28/10/2020 06/11/2020
7 DELTA MARINE & INDUSTRIES CO.LTD-DHL 28/10/2020 09/11/2020
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VTV-DHL 28/10/2020 09/11/2020
9 MASS TRADING VIETNAM CO.LTD-DHL 28/10/2020 09/11/2020
10 ĐỖ ĐÌNH YẾN 28/10/2020