Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Nhựt Minh 19/06/2021
2 Lê Thị Thanh Nhàn 19/06/2021 01/06/2021
3 Bùi Vương Hải Vân 19/06/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 19/06/2021 31/05/2021
5 CÔNG TY DV ĐO ĐẠC TK XD PHÚ THIỆN PHÁT 19/06/2021 31/05/2021
6 CÔNG TY DU LỊCH BÌNH MINH VIỆT 19/06/2021 31/05/2021
7 Nguyễn Minh Hải 19/06/2021 31/05/2021
8 Phạm Xuân Cảnh 19/06/2021 31/05/2021
9 LÊ THỊ YẾN 19/06/2021 31/05/2021
10 Bùi Vương Hải Vân 19/06/2021