Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DNTN XĂNG DẦU NHỚT BÌNH LONG 23/11/2020
2 Hà Thị Dung 23/11/2020 04/12/2020
3 Hà Thị Dung 23/11/2020 04/12/2020
4 Lê Thị Thu Hằng 23/11/2020 04/12/2020
5 Lê Thị Thu Hằng 23/11/2020 04/12/2020
6 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 23/11/2020
7 Lê Thị Mầu 23/11/2020 04/12/2020
8 Nguyễn Hồng Thọ 23/11/2020
9 Truong Chi Son 23/11/2020 04/12/2020
10 Phùng Thị Mỹ Phương 23/11/2020 04/12/2020