Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ ANH HOÀNG 16/06/2021
2 TRẦN NGỌC SƯƠNG MAI 16/06/2021 16/07/2021
3 Lê Quốc Dân An 16/06/2021 18/06/2021
4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG Ý 16/06/2021
5 NGUYỄN THANH LỆ - VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 16/06/2021
6 TRẦN NGỌC SƯƠNG MAI 16/06/2021 16/07/2021
7 Lâm Kim Thu 16/06/2021 25/06/2021
8 Lâm Kim Thu 16/06/2021 25/06/2021
9 Nga Ngô Thị Hồng 16/06/2021
10 Trần Bảo Thắng 16/06/2021 25/06/2021