Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TẤN HẢI 23/05/2022 26/05/2022
3 Phan Thị Kim Cúc 23/05/2022
4 Giang Thiềm 23/05/2022
5 Lê Vũ Hoàng An 23/05/2022
6 NGUYEN THI HUONG 23/05/2022
7 PHẠM THỊ TUYỂN 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Xuyên 23/05/2022
9 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
10 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đồng Thân 23/05/2022