Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI XUÂN BÁCH 09/12/2021 14/12/2021
3 NGUYỄN NGỌC HIỆP 09/12/2021 14/12/2021
4 PHẠM CHÍ THÀNH 09/12/2021 14/12/2021
5 TRAN THI THU DUNG 09/12/2021 14/12/2021
6 DƯƠNG VĂN TỈNH - TRẦN BÍCH HẰNG 09/12/2021 10/12/2021
7 Lê Nữ Trà Giang 09/12/2021 14/12/2021
8 Lê Nữ Trà Giang 09/12/2021 14/12/2021
9 Nguyễn Ngọc Hiếu 09/12/2021 14/12/2021
10 LIÊN NGỌC HẠNH - ĐẠI DIỆN LIÊN HỮU PHÚC 09/12/2021 23/12/2021