Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Kim Nương 28/11/2021 30/11/2021
3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 28/11/2021 29/11/2021
4 VŨ THỊ THU HÀ 28/11/2021 29/11/2021
5 PHẠM THỊ HOÀ 28/11/2021 29/11/2021
6 Dương Thanh Nhất 28/11/2021 29/11/2021
7 PHẠM THỊ HOÀ 28/11/2021 29/11/2021
8 LÊ NGUYỄN HOÀNG LINH 28/11/2021 29/11/2021
9 Đoàn Thị Thảo 28/11/2021 29/11/2021
10 Công Ty TNHH Thủy Hoàng Phát 28/11/2021 29/11/2021