Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Hằng 23/10/2021
3 Lê thị thu tâm 23/10/2021
4 Đoàn Thị Mỹ Nhung 23/10/2021
5 Lê Hùng Thịnh 23/10/2021
6 LÊ ANH ĐÀO - HỒ THỊ KIM ANH 23/10/2021
7 VŨ THỊ THANH THÚY 23/10/2021
8 LÊ HOÀNG TRỰC 23/10/2021 25/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 23/10/2021 26/10/2021
10 NGUYỄN NGỌC THÀNH 23/10/2021