Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Hương 04/10/2022
3 Hồ lệ nghi 04/10/2022
4 NGUYỄN HOÀNG VŨ 04/10/2022
5 ha doan cuong 04/10/2022
6 Nguyễn Thanh Hải 04/10/2022
7 NGUYỄN THỊ NGÂN 04/10/2022
8 Trần Ánh Ngọc 04/10/2022
9 Trần Thị Thúy Vi 04/10/2022
10 NGUYỄN HOÀNG THANH TUYỀN 04/10/2022