Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 hồ vũ bảo huy 19/10/2021
3 Trần Thị Lệ Huyền 19/10/2021
4 Võ Thị Như Ngọc 19/10/2021
5 NGUYỄN VĂN MỸ 19/10/2021
6 hồ vũ bảo huy 19/10/2021
7 LÊ THỊ THU HÀ 19/10/2021
8 VÕ THỊ CHÍN 19/10/2021
9 Đặng Thùy Linh 19/10/2021 26/10/2021
10 Công ty TNHH TM và DV Kỹ Thuật A.M.S 19/10/2021