Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VI 02/12/2021
3 Nguyễn Thị Hoàng Dương 02/12/2021
4 Bùi Thị Diễm Kiều 02/12/2021
5 Nguyễn Thị Hoàng Dương 02/12/2021
6 Trương Ngọc An Nhiên 02/12/2021
7 Phan Thị Phương Thúy 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/12/2021
9 pham thi mai hương 02/12/2021
10 Đặng Thị Yến Ngọc 02/12/2021