Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 06/12/2021
3 NGUYỄN VÕ HẠNH NGUYÊN 06/12/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/12/2021
5 Phạm Thị Mỹ Lợi 06/12/2021
6 Nguyễn Thị Dung 06/12/2021
7 Nguyễn Thị Thanh Hiền 06/12/2021
8 Le Giap 06/12/2021
9 VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG 06/12/2021
10 Phạm Thị Mỹ Lợi 06/12/2021