Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/06/2021
2 Hoang Van Thanh 17/06/2021 19/07/2021
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 360 RESOLUTE 17/06/2021 15/07/2021
4 NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG 17/06/2021 19/07/2021
5 HTX DU LỊCH VẬN TẢI HÀNG HÓA TÂN BÌNH 17/06/2021 15/07/2021
6 NGUYỄN THỊ THU HÀ 17/06/2021
7 Đỗ Hồ Vi 17/06/2021 24/06/2021
8 ĐOÀN VĂN CẢNH 17/06/2021
9 Đỗ Hồ Vi 17/06/2021 24/06/2021
10 Mai Thị Xuân Mỹ 17/06/2021 19/07/2021