Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Giang 01/12/2021
3 Lê thị ngọc phượng 01/12/2021
4 Thạch Rít Thi 01/12/2021
5 NGUYỄN HƯNG KHANH 01/12/2021
6 LÊ PHƯỚC TRUNG 01/12/2021
7 PHAN THỊ KIỀU VÂN 01/12/2021
8 Trần Tư Hùng 01/12/2021
9 PHAM TRAN DIEU THOA 01/12/2021
10 VŨ TRỌNG PHỤNG 01/12/2021