Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN QUỐC HUY 20/10/2021
2 TRẦN NGỌC VIỆT 20/10/2021
3 Bùi Thị Thúy Hảo 20/10/2021
4 Tôn Yến Trâm 20/10/2021
5 CHÂU ÁI CHÂN 20/10/2021
6 VŨ NGỌC HUY 20/10/2021
7 Vũ Kỳ Nam 20/10/2021
8 Nguyễn Thị Vân 20/10/2021
9 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 20/10/2021
10 NGUYỄN THỊ HỒNG THU 20/10/2021