Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THAI THI KIM QUY 09/12/2021
3 Nguyễn Thị Hồng My 09/12/2021
4 Nguyễn Thị Hồng My 09/12/2021
5 Lê Thị Ngọc Linh 09/12/2021
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH MỘC 09/12/2021
7 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 09/12/2021
8 Lê Trần Trúc Mai Loan 09/12/2021 13/12/2021
9 Nguyễn Thị Hồng My 09/12/2021
10 THAI THI KIM QUY 09/12/2021