Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 HỒ THỊ MỸ HẠNH 24/01/2022
5 Trịnh Xương Phát 24/01/2022
6 TRẦN THỊ XUÂN LOAN 24/01/2022 26/01/2022
7 Lưu Gia Ngọc 24/01/2022 26/01/2022
8 Nguyễn Ngọc Thuận 24/01/2022 26/01/2022
9 Trương Thị Mỹ Loan 24/01/2022 26/01/2022
10 Nguyễn Thị Út 24/01/2022 26/01/2022