Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PRINTEXCHEM-DHL 23/10/2020 03/11/2020
2 VPĐD IMPERIAL TOBACCO INTERNATIONAL LIMITED TẠI TP.HCM-DHL 23/10/2020 03/11/2020
3 MARTIN DRIESEL-DHL 23/10/2020 03/11/2020
4 GEBRUDER WEISS COMPANY LIMITED-DHL 23/10/2020 03/11/2020
5 INTERNATIONAL SCIENCE SOLUTIONS CO.LTD-DHL 23/10/2020 03/11/2020
6 Nguyễn Thị Hoàng Hương 23/10/2020
7 Mai Thị Tố Loan 23/10/2020
8 DO VIET JOINT STOCK CO.LTD-DHL 23/10/2020 03/11/2020
9 NGUYEN NAM-DHL 23/10/2020 03/11/2020
10 lê lương binh 23/10/2020 26/10/2020