Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 MAI THỊ HẰNG 18/10/2021
3 TÔ KIM VÂN 18/10/2021
4 Nguyễn Thị Bích Phương 18/10/2021 21/10/2021
5 Nguyễn Giỏi 18/10/2021
6 VÕ HIẾU UYÊN LINH 18/10/2021 21/10/2021
7 Phạm Ngọc Thạch 18/10/2021 25/10/2021
8 ĐINH THỊ TRANG 18/10/2021
9 Phạm Ngọc Thạch 18/10/2021 25/10/2021
10 Trần Đăng Khang 18/10/2021