Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
3 LƯƠNG QUANG BÌNH 05/12/2021
4 Nguyễn Thị Hà Thu 05/12/2021
5 Bui Thi Cham 05/12/2021
6 Trương Quang Đại 05/12/2021
7 Lê Thúy Kim 05/12/2021
8 Trương Quang Đại 05/12/2021
9 Phạm Trần Dân An 05/12/2021
10 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021