Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Thị Tuyết 28/01/2022
3 Nguyễn Thị Thanh Loan 28/01/2022
4 Lê Minh Tiến 28/01/2022
5 TRẦN THỊ MẾN 28/01/2022 18/02/2022
6 TẠ THỊ LAN 28/01/2022 25/02/2022
7 HUỲNH HỒNG PHƯƠNG 28/01/2022 07/02/2022
8 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 28/01/2022 18/02/2022
9 TRƯƠNG KÍNH THỊNH 28/01/2022
10 TRẦN THÁI NGUYÊN 28/01/2022 07/02/2022