Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HƯƠNG GIANG 01/12/2020 04/12/2020
2 NGUYỄN THỊ BẢO THOA 01/12/2020 04/12/2020
3 NGUYỄN VĂN DŨNG 01/12/2020 02/12/2020
4 Nguyễn Minh Phúc 01/12/2020 23/12/2020
5 TÔ THỊ THANH SƠN 01/12/2020 15/12/2020
6 NGUYỄN TIẾN THÀNH 01/12/2020 02/12/2020
7 HỒ HỒNG SƠN ( NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT - UQ) 0898343889 01/12/2020 02/12/2020
8 NGUYỄN THỊ TUYẾN 01/12/2020
9 BÙI QUANG TRÍ 01/12/2020 09/12/2020
10 VÕ TRẦN ĐÌNH HIẾU 01/12/2020 02/12/2020