Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Phước Đức Tuyền 15/05/2021
2 từ kim phụng 15/05/2021 18/05/2021
3 Nguyễn Thu Thủy 15/05/2021
4 Nguyễn Thu Thủy 15/05/2021
5 Nguyễn Thu Thủy 15/05/2021
6 LÂM GIA QUÁN 15/05/2021 21/06/2021
7 Nguyễn Thu Thủy 15/05/2021
8 PHẠM QUANG MINH 15/05/2021 21/06/2021
9 Trần Thị Nhật Phương 15/05/2021
10 HÀ ĐĂNG TOÀN-MAI THỊ THÚY-T7 15/05/2021 17/05/2021