Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng Thắm 27/05/2022
3 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 27/05/2022
4 Nguyễn Hoàng Kiên 27/05/2022
5 Võ Việt Nam Trung 27/05/2022
6 Võ Thị Hoàng Lan 27/05/2022
7 Nguyễn Thị Lý 27/05/2022
8 NGUYỄN VĂN VINH 27/05/2022
9 ĐẶNG THỊ KIỀU LOAN 27/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO TÂN TRÍ 27/05/2022