Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 phạm anh Kiệt 29/11/2021
3 Trần Thị Gia Linh 29/11/2021
4 nguyễn huỳnh kim oanh 29/11/2021
5 Nguyễn Thành Nhân 29/11/2021
6 Nguyễn Thái Hiệp 29/11/2021
7 Lê Huỳnh Ngọc Phượng 29/11/2021
8 phạm anh Kiệt 29/11/2021
9 Nguyễn Thị Bích Huyền 29/11/2021
10 ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG 29/11/2021