Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Kỳ Duyên 20/10/2021
2 Ngô Kỳ Duyên 20/10/2021
3 Phuong thi nguyet 20/10/2021
4 TRẦN VĂN NHỮ 20/10/2021
5 Đặng Trọng Nhân 20/10/2021
6 NGUYỄN NGỌC QUANG - KIỀU KIM XUÂN 20/10/2021
7 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
8 LÊ VĂN BỚ 20/10/2021
9 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
10 NGUYỄN HỒ XUÂN TÂN 20/10/2021 27/10/2021