Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 27/10/2021
3 NGUYỄN XUÂN VŨ 27/10/2021
4 NGUYỄN QUANG VINH 27/10/2021
5 TRẦN CÔNG BÌNH 27/10/2021
6 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
7 LÊ HỮU LỘC 27/10/2021
8 Trần thị Mộng Huyền 27/10/2021 01/11/2021
9 ĐỖ THỊ MAI ANH 27/10/2021 01/11/2021
10 Phạm Như Quỳnh 27/10/2021 05/11/2021