Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Ngọc Huệ 12/05/2021
2 Công Ty TNHH Ban Mai Imex 12/05/2021
3 TRẦN THỊ LEN 12/05/2021 17/05/2021
4 CÔNG TY TNHH SX ÁO MƯA MINH HẠNH 12/05/2021
5 TRAVELOKA VIETNAM-DHL 12/05/2021 16/06/2021
6 LÊ THỊ HUYỀN 12/05/2021 21/05/2021
7 TRẦN THỊ THANH HẰNG 12/05/2021
8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ban Mai 12/05/2021
9 NGUYỄN ĐINH DUY 12/05/2021 17/05/2021
10 CULTURAL DEVELOP & IMPORT & EX-DHL 12/05/2021 16/06/2021