Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thanh Toàn 11/05/2021
2 Lê Thị Thủy Phương 11/05/2021
3 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG KIM 11/05/2021
4 LÊ CHÍNH 11/05/2021
5 Lê Thị Mỹ Duyên 11/05/2021
6 Nguyễn Ngân Giang 11/05/2021
7 Phương Tâm Thảo 11/05/2021
8 Đinh Thị Ngọc An 11/05/2021 20/05/2021
9 DƯƠNG THỦY NHI 11/05/2021 20/05/2021
10 Huỳnh Thị Hồng Thiên 11/05/2021