Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Ngọc Cẩm Như 25/10/2021
3 Vũ Văn Trung 25/10/2021
4 Đào Mạnh Thường 25/10/2021
5 TÔ TỐ KIỀU 25/10/2021
6 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 25/10/2021
7 Nguyễn Quang Hòa 25/10/2021
8 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 25/10/2021
9 LÊ THỊ HẠNH HOA 25/10/2021
10 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT 25/10/2021