Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ QUỐC CƯỜNG 09/12/2021 10/12/2021
3 PHẠM NGỌC HIỆU 09/12/2021
4 NGUYỄN THỊ THẢO 09/12/2021
5 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 09/12/2021
6 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/12/2021
7 PHAM VAN GIANG 09/12/2021
8 Trịnh Thị Trúc Linh 09/12/2021
9 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
10 ĐỖ THỊ THU NGÂN 09/12/2021