Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Thị Mai Lan 30/11/2020 30/12/2020
2 Nguyễn Kim Ngọc 30/11/2020 01/12/2020
3 Trần Hữu Lợi 30/11/2020 01/12/2020
4 CÔNG TY TNHH HỮU THIÊN LỘC (Đ/d Bùi Ngọc Thảo Nhi) 30/11/2020 28/12/2020
5 CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HỮU SANG 30/11/2020 01/12/2020
6 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 30/11/2020 30/12/2020
7 Châu Ái Linh 30/11/2020 01/12/2020
8 Phan Thị Nhật 30/11/2020 30/12/2020
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN 30/11/2020 03/12/2020
10 Văn Thùy Diệu Ái 30/11/2020