Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH TÙNG 27/06/2022 29/06/2022
3 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 27/06/2022
4 NGUYỄN NGỌC SINH 27/06/2022
5 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 27/06/2022
6 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 27/06/2022
7 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 27/06/2022
8 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 27/06/2022
9 Nguyễn Thị Anh Đào 27/06/2022
10 TÔ QUỐC SIÊU 27/06/2022