Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Mỹ Trinh 02/03/2021
2 Lê Tiến Sơn 02/03/2021
3 TRƯƠNG THỊ SỰ 02/03/2021
4 Trần Hữu Hiệp 02/03/2021
5 ĐẶNG VĂN SANG 02/03/2021
6 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 02/03/2021
7 PHAM VĂN LONG 02/03/2021
8 VÕ NGỌC ĐÔNG NAM 02/03/2021
9 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 02/03/2021
10 NGUYỄN XUÂN PHÚC 02/03/2021