Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Giang Kiều Diễm 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH NHỰA VẠN HƯNG 03/12/2021
4 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
5 Nguyễn Kiều Hạnh 03/12/2021
6 TRẦN VĂN THI 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Nhung 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/12/2021
9 Công Ty TNHH Ate Racing 03/12/2021
10 Huỳnh Thị Như Ý 03/12/2021