Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ QUỐC THẮNG 21/06/2021
2 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021
3 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021
4 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021
5 Hồ Thị Đức Phương 20/06/2021
6 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021
7 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021
8 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021
9 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021
10 LÊ TUẤN KIỆT 20/06/2021