Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Thị Bích Viên 16/06/2021
2 Võ Thị Trúc Ly 16/06/2021
3 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 16/06/2021
4 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 16/06/2021
5 UBND PHƯỜNG LINH ĐÔNG (SC CT TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG) 16/06/2021 05/08/2021
6 Lương thị thúy hà 16/06/2021 23/06/2021
7 UBND PHƯỜNG LINH ĐÔNG (02 CT BTH HẺM TRONG 25 CT) 16/06/2021 05/08/2021
8 Bưu điện (Nguyễn Văn Trà) 16/06/2021 02/07/2021
9 LÊ VĂN RÔNG 16/06/2021 22/07/2021
10 Dương Trung Bình 16/06/2021