Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CAO THỊ THÙY TRANG 18/05/2022
3 Trần Thiện Nhân 18/05/2022
4 NGUYỄN NGỌC NGÂN 18/05/2022
5 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
6 CAO THỊ THÙY TRANG 18/05/2022
7 VÕ THỊ DẠ HƯƠNG 18/05/2022
8 LÊ ANH HOÀNG 18/05/2022
9 LÊ VÂN THANH CƯỜNG 18/05/2022 20/05/2022
10 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022