Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hứa Truyền Thúy 18/05/2022
3 Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa 18/05/2022 25/05/2022
4 NGUYỄN THỊ VÂN 18/05/2022
5 Trần Minh Trung 18/05/2022
6 Cao Thị Thanh 18/05/2022
7 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
8 Phùng Cẩm Loan 18/05/2022
9 LÊ ANH HOÀNG 18/05/2022
10 HUỲNH THUỴ THU TRANG 18/05/2022