Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DƯƠNG VĂN MINH 16/06/2021
2 Nguyễn Quang Sáng 16/06/2021
3 TRƯƠNG KIM QUAN 16/06/2021
4 LÊ VĂN THẮNG 16/06/2021
5 Huỳnh Thị Kim Ngà 16/06/2021
6 LÊ NGỌC GIÀU 16/06/2021 18/06/2021
7 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 16/06/2021
8 Lê Thị Nguyệt 16/06/2021 22/06/2021
9 LÊ HUỲNH MINH TRANG 16/06/2021
10 VÕ HIẾU UYÊN LINH 16/06/2021 21/06/2021