Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
3 LƯ THỊ HẢI VÂN 20/05/2022
4 Lê Thị Xuân Tuyến 20/05/2022
5 TIÊU THANH BÌNH 20/05/2022
6 NGUYỄN THỊ HUYỀN 20/05/2022
7 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
8 TRẦN THỊ KIM THOA 20/05/2022
9 ĐẶNG THỊ BẢO LIÊN 20/05/2022
10 THAI THI KIM QUY 20/05/2022